Budowa głównej przepompowni ścieków w miejscowości Długie oraz kolektora tłocznego od przepompowni i sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w mieście Strzelce Krajeńskie

Inwestor: Gmina Strzelce Krajeńskie, ulica Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj.

Temat: Budowa głównej przepompowni ścieków w miejscowości Długie oraz kolektora tłocznego od przepompowni i sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w mieście Strzelce Krajeńskie

Zakres wykonywanych prac obejmował:
- Projekt budowlany głównej przepompowni ścieków w m-ści Długie wraz z kolektorem tłocznym z m-ści Długie do oczyszczalni ścieków w m-ści Strzelce Kraj.,
- Projekt wykonawczy głównej przepompowni ścieków w m-ści Długie wraz z kolektorem tłocznym z m-ści Długie do oczyszczalni ścieków w m-ści Strzelce Kraj.,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót
- Opinia geotechniczna
- Mapa do celów projektowych

Zakres projektu:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 553,00 m
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – 11 467,00 m
- tłocznia ścieków Ø5,0m, wraz z systemem monitoringu – 1 szt.
- zalicznikowa instalacja elektryczna zasilającą tłocznie ścieków,

Wartość kosztorysowa robót - 6 427 271,45 zł

Dla w/w zadania została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź