Budowa kanalizacji deszczowej w m. Dzięcielin, gm. Międzychód; Budowa studni chłonnych wraz z odprowadzeniem wód do gruntu w pasie drogowym ul. Kurpińskiego i ul. Rutkowskiego w Międzychodzie, gm. Międzychód

Inwestor: Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Temat: „KANALIZACJA DESZCZOWA W M. DZIĘCIELIN, GM. MIĘDZYCHÓD, STUDNIE CHŁONNE WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD DO GRUNTU W PASIE DROGOWYM UL. KURPIŃSKIEGO I UL. RUTKOWSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE,  GM. MIĘDZYCHÓD”

Zakres wykonywanych prac obejmował projekt budowlany i wykonawczy:
- sieci kanalizacji deszczowej Ø0,50m, Ø0,40m, Ø0,20m PP – 500,00 m,
- wylot wód deszczowych – 1 szt.
- studnie chłonne –  5 szt.
- koncepcję niwelety drogi
- operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do gruntu
- operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do jeziora
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy

sumaryczna wartość kosztorysowa robót – 530 555,79 zł.

    Dla w/w zadań zostały uzyskane prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź