Budowa kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Grabowno Wielkie gmina Twardogora

Inwestor: Gmina Twardogóra ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Sołectwa Grabowno Wielkie

Zakres wykonywanych prac obejmował:
1) MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
2) OPINIA GEOTECHNICZNA
3) PROJEKT BUDOWLANY
4) PROJEKT WYKONAWCZY
5) PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE
6) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
7) PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
8) PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PROJEKTOWANYCH SIECI :
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA – 10 111,32 m
KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA – 4 468,14 m
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW – 5 szt.
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT WYNIOSŁA  10 278 768,96 ZŁ NETTO.

NA PODSTAWIE W/W WYMIENIONEJ DOKUMENTACJI UZYSKANO PRAWOMOCNE DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź