Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Nietoperek i Kęszyca wraz z tłoczniami, przepompowniami oraz rurociągami przesyłowymi na odcinkach Nietoperek - Kęszyca - Kęszyca Leśna.

Inwestor: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Nietoperek i Kęszyca wraz z tłoczniami, przepompowniami oraz rurociągami przesyłowymi na odcinkach Nietoperek - Kęszyca - Kęszyca Leśna.

Zakres wykonywanych prac obejmował projekt budowlany i wykonawczy:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200mm PVC – 3 146,65 m,
- przyłącza kanalizacyjne Ø160mm PVC – 770,36 m,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90mm – 799,17, Ø110mm PE – 5 518,52 m,
- przyłącza kanalizacyjne do granic nieruchomości – 89 szt.,
- przepompownie ścieków wraz z monitoringiem – 3 szt.,
- przepompownie pneumatyczne z nadbudową kontenerową wraz z monitoringiem – 2 szt.,
- zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków,
- instalację elektryczną zasilającą przepompownie ścieków – 5 szt.,
- komory krat przed przepompowniami ścieków – 5 szt.,
- dokumentację geotechniczną,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,

Dla w/w zadania została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź