Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w obrębie Przywidz i Piekło Górne w ramach zadania „Budowa sieci doprowadzającej wraz z modernizacją systemu doprowadzenia ścieków do nowo projektowanej oczyszczalni ścieków dla 5200 RLM”

Inwestor: Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz,

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w obrębie Przywidz i Piekło Górne w ramach zadania „Budowa sieci doprowadzającej wraz z modernizacją systemu doprowadzenia ścieków do nowo projektowanej oczyszczalni ścieków dla 5200 RLM”

Zakres wykonywanych prac obejmował projekt budowlany i wykonawczy:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø315mm PVC – 3,21m, Ø200mm PVC – 133,88m,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  Ø180 – 1 589,98m, Ø110 – 6,30m, Ø90 – 23,92m,   
- przepompownie ścieków wraz z monitoringiem – 1 szt.,
- zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków,
- instalację elektryczną zasilającą przepompownie ścieków – 1 szt.,
- dokumentację geotechniczną,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- projekty odtworzenia nawierzchni,
- projekty organizacji ruchu na czas budowy,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
Dla w/w zadania została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę zakres Starosty Gdańskiego oraz Wojewody Pomorskiego.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź