Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Jasień

Inwestor: Gmina Jasień, ulica XX-lecia 20, 68-320 Jasień

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Jasień

Zakres prac projektowych obejmował :
1.Projekt budowlano-wykonawczy,
2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3.Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót,
4.Opinia geotechniczna,
5.Mapa do celów projektowych,
6.Projekt organizacji ruchu,

Zakres projektu:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 14 492,00 m
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – 1 468,50 m
- przepompownie ścieków – 8 szt.
- zalicznikowa instalacja elektryczna zasilająca przepompownie ścieków,
wartość kosztorysowa robót - 16 963 209,89 zł

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź