Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie sołectw Bronów i Ligota, gmina Czechowice-Dziedzice

Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie sołectw Bronów i Ligota, gmina Czechowice-Dziedzice

Zakres prac projektowych obejmował :

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE SOŁECTW BRONÓW I LIGOTA, CZĘŚĆ I-SZA - LIGOTA (OBRĘB UL. RYBACKA, SOKOŁY, CZECHOWICKA ORAZ OBSZAR NA PÓŁNOC OD UL. CZECHOWICKIEJ),

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE SOŁECTW BRONÓW I LIGOTA, CZĘŚĆ II-GA – BRONÓW

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE SOŁECTW BRONÓW I LIGOTA, CZĘŚĆ III-CIA - LIGOTA (OBRĘB UL. WAPIENICKA, BIELSKA, ROLNIKÓW, ZABRZESKA NA POŁUDNIE OD UL. CZECHOWICKIEJ ORAZ UL. BORY I KOŁO),

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

PROJEKT ODWODNIENIA WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG

INWENTARYZACJA ZIELENI

PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

BADANIA GEOLOGICZNE

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PROJEKTOWANYCH SIECI :

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA – 20 734,80 m

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA – 7 368,91 m

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW – 14 szt.

SIEĆ WODOCIĄGOWA – 9272,20

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT WYNIOSŁA 43 082 338,31 ZŁ NETTO.

DOKUMENTACJA WYKONYWANA BYŁA W RAMACH PROJEKTU: „REGULACJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE CZECHOWICE-DZIEDZICE” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

DO OBOWIĄZKÓW FIRMY, W RAMACH WYKONANIA ZAMÓWIENIA, NALEŻY TEŻ UDZIAŁ W PROCEDURZE WYBORU WYKONAWCÓW ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ NADZÓR AUTORSKI W ZAKRESIE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI NA ETAPIE JEJ REALIZACJI.

NA PODSTAWIE W/W WYMIENIONEJ DOKUMENTACJI UZYSKANO PRAWOMOCNE DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź