Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Lubikowo - Lubikówko wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w m-ści Lubikowo, gm. Przytoczna

Inwestor: Wokamid Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna
 
Temat: "Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Lubikowo - Lubikówko wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji w m-ści Lubikowo, gm. Przytoczna"
 
Zakres wykonywanych prac obejmował :
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 1 539,00 m
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – 1 363,00 m
- przepompownie ścieków – 3 szt.
- zalicznikowa instalacja elektryczna zasilająca przepompownie ścieków,
- dokumentację geotechniczna,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
- kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót,

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź