Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka wraz z przyłączami, z włączeniem do istniejącej kanalizacji w miejscowości Tarnów, gm. Lubiszyn

Inwestor: Gmina Lubiszyn, Pl. Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka wraz z przyłączami,
z włączeniem do istniejącej kanalizacji w miejscowości Tarnów, gm. Lubiszyn

Zakres wykonywanych prac obejmował:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200mm, Ø160mm PVC – 9 360,00 m
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90mm, Ø110mm, Ø125mm PE – 7 720,00 m
- przyłącza kanalizacyjne do poszczególnych budynków – łącznie 118 szt.
- przepompownie ścieków wraz z monitoringiem – 9 szt.
- zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków
- instalację elektryczną zasilającą przepompownie ścieków – 9 szt.
- komorę krat przed przepompownią ścieków 1 szt.
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej - odcinek 50m
- dokumentację geotechniczną
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót
- kosztorys inwestorski
wartość kosztorysowa robót – 11 111 917,28 zł

Dla w/w zadania została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź