Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych, Górzykowie i Nowym Świecie

Inwestor: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100  Sulechów

Temat: Budowa kanalizacji w Cigacicach, Górkach Małych, Górzykowie i Nowym Świecie’
Projekt obejmował odprowadzenie ścieków z obszaru zamieszkałego przez 1315 mieszkańców oraz włączenie kanalizacji do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 117/4 w obrębie Nowy Świat.

Zakres prac projektowych obejmował :
PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ,
- sieć grawitacyjna długość ok. 19 681 m (19.68 km),
- sieć tłoczna długość ok. 8 081 m (8.08 km),
- przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Cigacice, Nowy Świat, Górki Małe, Górzykowo,
- przepompownie ścieków - 14 sztuk,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- badania geologiczne,
- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź