Budowa oświetlenia drogowego - gmina Drezdenko

Inwestor: Gmina Drezdenko, ul.Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Temat:Zadanie nr 1 - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej od istniejącej szafki pomiarowej w miejscowości Rąpin gm. Drezdenko na nieruchomości dz. nr 353, 23,7 o długości około 1070m oraz na dz. nr 295 o długości 580m, Zadanie nr 2 - Budowę oświetlenia drogowego od istniejącej szafki pomiarowej na nieruchomości dz. nr 44, 45, 4611, 5312 w miejscowości Zagórze gmina Drezdenko o długości około l00m, Zadanie nr 3 - Budowa oświetlenia drogowego - jeden punkt świetlny (słup oświetleniowy) z podwójną oprawą w miejscowości Drezdenko przy skrzyżowaniu uI. Sienkiewicza z ul. Piłsudskiego

Zakres prac projektowych obejmował :

a) wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego
b) wykonanie map do celów projektowych,
c) uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego,
d) wykonanie kosztorysu inwestorskiego nakładczego w formie papierowej i elektronicznej
e) uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź