Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi, przepompowni wraz z kablami zasilającymi w m-ści Rokitnica gmina Skąpe

Inwestor: Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe
 
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi, przepompowni wraz z kablami zasilającymi w m-ści Rokitnica gmina  Skąpe
 
Zakres prac projektowych obejmował :
 
1) Mapy do celów projektowych
2) Uzyskane zgody mieszkańców i pozostałych właścicieli nieruchomości wraz ze szkicami sytuacyjnymi lokalizacji sieci lub/i przyłączy
3) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej  branży sanitarnej i elektrycznej,
4) Badania geologiczne,
5) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
7) Uzyskanie pozwolenia na budowę
        
Zakres projektu:
kolektory grawitacyjne - długość  3 106,49m
rurociągi tłoczne - długość  858,61m
przepompownie ścieków - 3 sztuki

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź