Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej i Topolowej oraz na ul. Ogrodowej w m. Janczewo gmina Santok

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47 66-400 Gorzów Wlkp.

Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej i Topolowej oraz na ul. Ogrodowej w m. Janczewo gmina Santok

Zakres wykonywanych prac obejmował projekt budowlany i wykonawczy:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200mm PVC – 1 815,72 m,
- przyłącza kanalizacyjne Ø160mm PVC – 508,54 m,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90mm PE – 919,31 m,
- przyłącza kanalizacyjne do budynków – łącznie 41 szt.,
- przepompownie ścieków wraz z monitoringiem – 2 szt.,
- zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków,
- instalację elektryczną zasilającą przepompownie ścieków – 2 szt.,
- projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- dokumentację geotechniczną,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- wartość kosztorysowa robót – 1 240 743,4 zł.

Dla w/w zadania została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

 

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź