Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna

Inwestor:  Gmina Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29,64-140 Włoszakowice

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna

Zakres wykonywanych prac obejmował:
- MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH,
- WSZYSTKIE NIEZBĘDNE OKREŚLONE PRZEPISAMI PRAWA: UZGODNIENIA, OPINIE, OPERATY, RAPORTY, DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE ORAZ OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEBIEG SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH,
- PROJEKT PEŁNO BRANŻOWY BUDOWLANY I WYKONAWCZY WRAZ Z INFORMACJĄ BIOZ
- SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,
- PRZEDMIAR ROBÓT
- KOSZTORYS INWESTORSKI
- DOKUMENTACJĘ WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH
- PROJEKT SYSTEMU MONITORINGU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PROJEKTOWANYCH SIECI :
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA – 4817,44 m
KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA –1790,65 m
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW – 2 szt.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT WYNIOSŁA  5 461 109.10 ZŁ NETTO.

NA PODSTAWIE W/W WYMIENIONEJ DOKUMENTACJI UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź