Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w m-sci Kołomąt, gmina Czaplinek

Inwestor: Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek

Temat: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w m-sci Kołomąt, gmina Czaplinek

Zakres prac projektowych obejmował :


1) Sieć wodociągową Ø160, Ø125 PE100SDR17PN10 - długość 5281,0 mb,
2) Przyłącza wodociągowe Ø63, Ø32PE100SDR17PN10 - długość 914,0 mb,
3) Hydranty podziemne DN80,
4) W skład w/w dokumentacji wchodzi mapa do celów projektowych, decyzja dotycząca uwarunkowań środowiskowych, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienie projektu z instytucjami i właścicielami działek, oraz uzgodnienie projektu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
5) Kosztorys inwestorski,
6) Przedmiar robót,
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź