Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Chrapowo, gm. Pełczyce do miejscowości Niepołcko, gm. Barlinek

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek

Temat: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Chrapowo, gm. Pełczyce do miejscowości Niepołcko, gm. Barlinek.

Zakres wykonywanych prac obejmował:
projekt sieci wodociągowej rozdzielczej zlokalizowanej na pograniczu dwóch gmin Pełczyce i Barlinek.
* długość sieci - 1172m;
* ilość przyłączy - 6szt.
operat wodno - prawny na przejście projektowaną siecią wodociągową rozdzielczą z m. Chrapowo, gm. Pełczyce do m. Niepołcko, gm. Barlinek pod rzeką Płonią w km 65+595;
kosztorys inwestorski;
kosztorys ślepy;
przedmiar robót
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź