Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Krzeszyce

Inwestor:  Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce

Temat: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Krzeszyce polegająca na:

1. Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z i przykanalikami i sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Krzeszyce i Karkoszow - ZADANIE 1
2. Budowie dróg i kanalizacji deszczowej dla "Strefy Gospodarczej" - ZADANIE 2
3. Budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Muszkowo do miejscowości Karkoszów - ZADANIE 3

Zakres wykonywanych prac obejmował:
-- PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ
• sieć grawitacyjna długość około 4750 metrów
• przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Karkoszów
• sieć tłoczna długość około 6850 metrów
• przepompownie ścieków - 4 sztuki
-- PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ
• sieć wodociągowa o długości około 7250 metrów
• przyłącza wodociągowe w miejscowości Karkoszów
-- PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ O DŁUGOŚCI OKOŁO 1550 metrów
-- PROJEKT DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OKOŁO 2130 metrów
-- BADANIA GEOLOGICZNE
-- KOSZTORYSY INWESTORSKIE I PRZEDMIARY ROBÓT
-- INFORMACJA BIOZ
-- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
-- STUDIUM WYKONALNOŚCI

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź