Budowa wodociągu rozdzielczego ∅110PE, ∅160PE od Niwicy w ul. Półwiejskiej do skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul. Piaskową w Gorzowie Wlkp.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47 66-400 Gorzów Wlkp.

Temat: Budowa wodociągu rozdzielczego ∅110PE, ∅160PE od Niwicy w ul. Półwiejskiej  do skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul. Piaskową w Gorzowie Wlkp.

Zakres wykonywanych prac obejmował projekt budowlany i wykonawczy:
- projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej Ø160 PE, Ø110PE – 1 641,53 m,
- projekt przyłączy wodociągowych Ø32PE
- operat wodno-prawny przejścia siecią wodociągową pod Kanałem Opaskowym,
- projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- wartość kosztorysowa robót – 1 221 005,84 zł

Dla w/w zadania zostało uzyskane pozwolenie na budowę.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź