Instalacje gazowe

Wystarczy jeden Twój podpis a my załatwiamy za Ciebie wszystkie formalności.
Uzyskujemy niezbędne decyzje (warunki zabudowy), wypełniamy lub występujemy do Zakładu Gazowniczego o warunki przyłączenia do sieci, uzgadniamy z rzeczoznawcami ds. bhp, p.poż., sanitarnych;
na Twoje zlecenie wykonujemy inwentaryzację obiektu i jeśli chcesz to załatwiamy także mapę do celów projektowych.
Do Twoich rąk trafia pełne opracowanie wraz z wypełnionym wnioskiem i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane gotowe do złożenia we właściwym urzędzie.
Doradzamy w innowacyjnych źródłach pozyskiwania ciepła z wykorzystaniem gazu jako nośnika ciepła.

Projekt instalacji gazowej zawiera następujące elementy:
- opis techniczny instalacji gazowej
- projekt zagospodarowania terenu, jeżeli projekt tego wymaga
- aksonometrię instalacji gazowej
- zestawienie materiałów instalacji gazowej
- uzgodnienie z rzeczoznawcami d/s. p.poż. i bhp
- uzgodnienie z Urzędem Dozoru Technicznego jeżeli projekt tego wymaga.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź