Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Wykonując dokumentację techniczną instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej tworzymy indywidualne rozwiązania, gwarantujące temperaturę oraz wilgotność, ilość powietrza, odpowiednią dla funkcjonowania budynku i osób w nim przebywających , czasowo lub na stałe. W procesie projektowania współpracujemy ściśle z branżystami , głównie z architektami a którymi konsultujemy lokalizację instalacji, urządzeń nawiewników itp. tak aby nie kolidowała ona z innymi instalacjami jak i nie burzyła wizji architekta dotyczącej funkcjonalności, wyglądu pomieszczeń i budynków. Wykonane projekty, uzgadniamy z rzeczoznawcami ds. bhp, p.poż., sanitarnych;.

Wykonujemy kompleksowe projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem najnowocześniejszych centralii wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Doradzamy praktyczne i ekonomiczne rozwiązania technologii tradycyjnych oraz stosujemy odnawialne źródła energii między innymi rekuperację powietrza.

Projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych zawiera nastepujące elementy:
-opis techniczny instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
-projekt zagospodarowania terenu, jeżeli projekt tego wymaga
-schemat technologii
-zestawienie materiałów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
-uzgodnienie z rzeczoznawcami d/s. p.poż. i bhp wg wymagań

Wystarczy jeden Twój podpis a my załatwiamy za Ciebie wszystkie formalności.
W przypadku istniejących obiektów wykonujemy inwentaryzację budowlaną.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź