Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne i Walkowice, gm. Czarnków

Inwestor: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Temat: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna dla wsi Romanowo Dolne,  Romanowo Górne i Walkowice, gm. Czarnków

Zakres wykonywanych prac obejmował:
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 18 620,00 m
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – 7 860,00 m
przyłącza kanalizacyjne do poszczególnych budynków – 7 280,00 m (łącznie 355 szt.)
przepompownie ścieków wraz z systemem monitoringu – 16 szt.
zalicznikową instalację elektryczną zasilającą przepompownie ścieków
dokumentację geotechniczną
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
przedmiar robót
kosztorys inwestorski
wartość kosztorysowa robót - 28 287 578,05 zł

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź