Kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje

Wykonujemy pełno branżowe kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze. Przedmiary robót zawierające opis wszystkich robót, w kolejności ich wykonania oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych (KNR, KNNR, SPECYFIKACJE TECHNICZNE), Przedmiary zawierają obliczenia ilości poszczególnych robót.
Obmiar lub przedmiar opracowujemy na podstawie dokumentacji, lub bezpośrednio na budowie. Kalkulacje kosztorysowe mogą być wykonane metodą uproszczoną, metodą szczegółową, lub mieszaną.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zawierają zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia jakości wykonania robót budowlanych. Uwzględniają właściwości jakie powinny posiadać wyroby / materiały budowlane, które mają być użyte do wykonania opisanych robót budowlanych.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź