KWIECIEŃ 2017: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Lipowej oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Chwalęcicach

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Lipowej oraz budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Chwalęcicach

Zakres prac projektowych obejmuje:
a/ przebudowę sieci wodociągowej w ul. Rzecznej
b/ przełączenie wszystkich odbiorców na istniejący przewód wodociągowy PE 180mm poprzez zaprojektowanie nowych przyłączy do każdego odbiorcy.
c/ przewód wodociągowy PE RC Ø200 mm wraz z uwzględnieniem punktu pomiarowego (pomiar przepływów oraz pomiar ciśnienia)
d/ przewód kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC na odcinku od istniejącej przepompowni ścieków PS – 4 w ul. Rzecznej
e/ likwidację istniejącej przepompowni ścieków PS – 4 (punkt A) oraz zaprojektowanie nowej

- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- projekt odtworzenia nawiaerzchni,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- szczegółowa specyfikacja techniczna.
- uzyskanie pozwolenia na budowę.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź