Operaty wodno-prawne

Wystarczy jeden Twój podpis a my załatwiamy za Ciebie wszystkie formalności.
Uzyskujemy niezbędne decyzje, oraz informacje umożliwiające wykonanie operatu wodno-prawnego.
Występujemy o warunki techniczne przejścia przez cieki wodne czy inne przeszkody terenowe. Uzgadniamy z wszystkimi jednostkami terytorialnymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Na Twoją prośbę możemy również wykonać mapę do celów projektowych oraz badania geologiczne, jeżeli są wymagane.
Do Twoich rąk trafia pełne opracowanie gotowe do złożenia we właściwym urzędzie.

Opracowujemy operaty wodno-prawne w pełnym zakresie tj.:
- odprowadzenie wód opadowych do jezior, rzek, rowów oraz do gruntu
- umieszczenie urządzenia wodnego
- pobór oraz eksploatację studni głębinowych

Operat wodno-prawny zawiera następujące elementy:
- opis w języku nietechnicznym
- opis techniczny wraz z rozwiązaniem projektowym
- projekt zagospodarowania terenu
- rysunki szczegółowe odprowadzenia wód deszczowych lub urządzeń wodnych
- zgody właścicieli działek, w których zlokalizowane miejsce zrzutu wód opadowych lub urządzenia wodne

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź