PAŹDZIERNIK 2016: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap1

Nadzór autorski przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie, ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

MOMENT PODPISANIA UMOWY PRZEZ MARCINA KRAWCZYKA

 

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź