PAŹDZIERNIK 2017: Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla 24 km kanalizacji wraz z przepompowniami. Opracowanie obejmuje m-ści Przywidz, Gromadzin, Pomlewo, Jodłowno, Marszewska Góra, Ząbrsko Górne, Marszewo, Huta Dolna

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Przywidz, Gromadzin, Pomlewo, Jodłowno, Marszewska Góra, Ząbrsko Górne, Marszewo, Huta Dolna

Zakres prac projektowych obejmuje:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych,
- opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
- uzgodnienia z właścicielami gruntów,
- projekt odtworzenia nawierzchni,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- wykonanie badań geologicznych gruntu dla projektowanej sieci kanalizacyjnej,
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
- uzyskanie pozwolenia na budowę.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź