PAŹDZIERNIK 2017: Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Rybojedzko

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Rybojedzko

Zakres prac projektowych obejmuje:

- uzyskanie decyzji środowiskowej,
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych,
- opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
- uzgodnienia z właścicielami gruntów,
- projekt odtworzenia nawierzchni,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- wykonanie badań geologicznych gruntu dla projektowanej sieci kanalizacyjnej,
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź