Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m-ści Łąkie, rurociągu tłocznego na odcinku Łąkie-Ołobok

Inwestor: Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe

Temat: Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m-ści Łąkie, rurociągu tłocznego na odcinku Łąkie-Ołobok

Zakres prac projektowych polegający na:

1. Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- długość sieci wraz z przyłączami w m-ści Łąkie - 3864,0m
2. Budowie przyłączy kanalizacyjnych - sztuk około 120
3. Budowie kanalizacji tłocznej
- długość sieci - 3134,0m
4. Budowie przepompowni ścieków - sztuk 2
- instalacja elektryczna zalicznikowa
5. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót
6. Informację BIOZ

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź