Projekty sieci i przyłączy wodociągowych

Zlecając nam projekt wystarczy jeden Twój podpis a my załatwiamy za Ciebie wszystkie formalności:
- uzyskujemy niezbędne decyzje (warunki zabudowy, decyzje o lokalizacji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia),
- występujemy o warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci,
- wykonujemy dokumentację techniczną,
- uzgadniamy z wszystkimi branżami( zwik, tp, enea, pgnig, właściciele dróg, ZUDP) oraz rzeczoznawcami;

Jeśli chcesz to załatwiamy także mapę do celów projektowych. Do Twoich rąk trafia pełne opracowanie wraz z wypełnionym wnioskiem i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane gotowe do złożenia we właściwym urzędzie.

Projekt sieci i przyłącza wodociągowego zawiera następujące elementy:
- opis techniczny sieci i przyłącza wodociągowego
- projekt zagospodarowania terenu sieci i przyłącza wodociągowego
- profile podłużne sieci i przyłącza wodociągowego
- zestawienie materiałów sieci i przyłącza wodociągowego
- uzgodnienia branżowe projektowanej sieci wodociągowej lub projektowanego przyłącza wodociągowego
- zgody właścicieli działek przez które przebiega projektowana sieć wodociagowa lub projektowane przyłącze wodociągowe
- uzgodnienie z rzeczoznawcami d/s. p.poż. i bhp
- uzgodnienie z Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w przypadku sieci wodociągowej.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź