Przebudowa nawierzchni oraz rozbudowa drogi osiedlowej (wewnętrznej) oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę w miejscowości Jordanowo

Inwestor: Gmina Świebodzin,ul Rynkowa 2,66-200 świebodzin

Temat: Przebudowa nawierzchni oraz rozbudowa drogi osiedlowej (wewnętrznej) oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę w miejscowości Jordanowo

 

Zakres wykonywanych prac obejmował:
- projekt kanalizacji deszczowej o długości około 810 m
- operat wodno - prawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej i gruntu oraz budowę urządzeń wodnych tj. wylotu betonowego, studni chłonnych
- projekt dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości około 924 m
- projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas remontu i budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową
- projekt docelowej organizacji ruchu po remoncie i budowie dróg wraz z kanalizacją deszczową
- badania geologiczne
- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
- informację BIOZ
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Wartość kosztorysowa robót wynosiła 1 584 966,96 zł netto.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź