Przebudowa punktu zlewnego zlokalizowanego w miejscowości Różanki

Inwestor: Gmina Kłodawa, ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

Temat: Przebudowa punktu zlewnego zlokalizowanego w miejscowości Różanki gm. Kłodawa


Zakres wykonanych prac obejmował:
- punkt zlewny ścieków dowożonych wraz z fundamentem
- instalację elektryczną zalicznikową i oświetleniowa dla punktu zlewnego - plac manewrowy
- kanalizację sanitarną, grawitacyjną odprowadzającą ścieki z punktu zlewnego - przyłącze wodociągowe
- instalacje neutralizującą zapachy
- monitoring radiowy punktu zlewnego „istniejącej przepompowni ścieków oraz instalacji neutralizującej zapachy
- kosztorys inwestorski
- przedmiar robót
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

PRZEDSTAWIAMY ZDJĄCIA Z WYKONANEJ INWESTYCJI

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź