Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Warszawskiej, od ulicy Uroczej do ulicy Parkowej

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47 66-400 Gorzów Wlkp.

Temat: Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Warszawskiej, od ulicy Uroczej do ulicy Parkowej

Zakres wykonywanych prac obejmował:
- projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej Ø180 PE, Ø110PE – 232,03 m,
- projekt przyłączy wodociągowych Ø32÷63PE
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- wartość kosztorysowa robót – 129 429,55 zł

Dla w/w zadania zostało uzyskane pozwolenie na budowę.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź