Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie

Inwestor: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Temat: Przebudowa ulicy Sybiraków na odcinku od skrzyżowania z ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Warszawską

Zakres prac projektowych obejmował :
- przebudowa ulicy Sybiraków na odcinku od skrzyżowania z ul, Podmiejska do skrzyżowania z ul. Warszawską- długość 788,64 m, jezdnia bitumiczna (ruch KR 3) ,
- budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odprowadzającymi wodę opadowa- długość ok. 740 m (średnica kolektora Ø300-400 mm),
- przebudowa oświetlenia drogowego,
- przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu (sieć teletechniczna, wodociągowa i gazowa).
- kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
- projekt organizacji ruchu,
- projekt zieleni,
- badania geotechniczne wraz z rozpoznaniem istniejącej konstrukcji nawierzchni.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź