Sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Czartowo i Niegosław

Inwestor: Gmina Drezdenko, ul.Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Temat: Projekt budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław, Sieć wodociągowa o średnicy 110, 50PE100SDR17PN10 wraz z niezbędnym uzbrojeniem, przyłącza wodociągowe o średnicy 63, 50, 32PE100SDR17PN10.

Zakres wykonywanych prac obejmował:
- projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami, długość około 4 293,8 m;
- przyłącza wodociągowe – 18 sztk.,
- kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
- Informację BIOZ,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- projekt organizacji ruchu na czas budowy,
- dokumentację geotechniczną,

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź