Sieci i przyłącza gazowe

Wystarczy jeden Twój podpis a my załatwiamy za Ciebie wszystkie formalności.
Uzyskujemy niezbędne decyzje (decyzje o lokalizacji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia), występujemy o warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci, wykonujemy projekt, uzgadniamy z wszystkimi branżami( zwik, tp, enea, pgnig, właściciele dróg, dozór techniczny, ZUDP); jeśli chcesz to załatwiamy także mapę do celów projektowych. Do Twoich rąk trafia pełne opracowanie wraz z wypełnionym wnioskiem i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane gotowe do złożenia we właściwym urzędzie.

Projekt sieci gazowej i przyłącza gazowego zawiera następujące elementy:
- opis techniczny sieci i przyłącza gazowego
- projekt zagospodarowania terenu sieci i przyłącza gazowego
- profile podłużne sieci i przyłącza gazowego
- zestawienie materiałów sieci i przyłącza gazowego
- uzgodnienia branżowe projektowanej sieci gazowej lub projektowanego przyłącza gazowego
- zgody właścicieli działek, przez które przebiega projektowana sieć gazowa lub projektowane przyłącze gazowe
- uzgodnienie z Urzędem Dozoru Technicznego jeżeli projekt tego wymaga.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź