Sieci i przyłącza kanalizacyjne

Wystarczy jeden Twój podpis a my załatwiamy za Ciebie wszystkie formalności.
Uzyskujemy niezbędne decyzje (warunki zabudowy, decyzje o lokalizacji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia), występujemy o warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci, wykonujemy projekt, uzgadniamy z wszystkimi branżami( zwik, tp, enea, pgnig, właściciele dróg, ZUDP) oraz rzeczoznawcami; jeśli chcesz to załatwiamy także mapę do celów projektowych. Do Twoich rąk trafia pełne opracowanie wraz z wypełnionym wnioskiem i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane gotowe do złożenia we właściwym urzędzie.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacyjnego lub przydomowej oczyszczalni ścieków zawiera następujące elementy:
- opis techniczny sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
- projekt zagospodarowania terenu sieci i przyłącza kanalizacyjnego
- profile podłużne sieci i przyłącza kanalizacyjnego
- zestawienie materiałów sieci i przyłącza kanalizacyjnego
- uzgodnienia branżowe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub projektowanego przyłącza kanalizacyjnego oraz projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków
- zgody właścicieli działek, przez które przebiega projektowana sieć kanalizacyjna lub projektowane przyłącze kanalizacyjnego
- uzgodnienie z Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub rzeczoznawcą ds. sanitarnych w przypadku przyłącza kanalizacyjnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź