STYCZEŃ 2017: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n.:„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krasne Dłusko”

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na sporządzeniu kompletnej (wielobranżowej) dokumentacji projektowej dla przebudowy SUW w Krasnym Dłusku wraz z budową dwóch ujęć wody oraz budową sieci wodociągowej

Dokumentacja musi uwzględniać
- uzyskanie decyzji środowiskowej
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji
- opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
- wykonanie map do celów projektowych,
- uzgodnienia z właścicielami gruntów,
- wykonanie badań geologicznych gruntu dla projektowanej sieci wodociągowej,
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź