Ujście Warty - Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica

Inwestor: Gmina Witnica, ul. KRN 6, 66-460 Witnica

Temat: „Ujście Warty - Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica" .

Zakres prac projektowych obejmował :
1) projekt budowlano-wykonawczy
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3) kosztorysy inwestorskie
4) przedmiary robót.

Projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmował miejscowości: Dąbroszyn, Krześniczka, Kamień Mały, Kamień Wielki, Mościce, Mościczki, Białczyk, Białcz, Pyrzany, Świerkocin, Nowiny Wielkie

Łączna długość projektowanych sieci wynosi :
Kanalizacja sanitarna długość — 50,024 km
przyłącza kanalizacyjne Dąbroszyn, Krześniczka, Kamień Mały, Kamień Wielki, Mościce,
Mościczki, Białczyk, Białcz, Pyrzany, Świerkocin, Nowiny Wielkie
Kanalizacja sanitarna tłoczna długość — 54,088 km ,
Sieć wodociągowa - 32,50 km
Przyłącza wodociągowe Białczyk, Białcz
Przepompownie ścieków ilość — 108 sztuki

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź