Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Bogdaniec

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 47 66-400 Gorzów Wlkp.

Temat: Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6" przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności — obszar gminy Bogdaniec.

Zakres prac projektowych obejmował :
• PROJEKT BUDOWLANY W PODZIALE NA ZADANIA:
- Zadanie I — Budowa sicci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jenin
kanalizacja sanitarna grawitacyj na — 2 440.00 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — I 259,0 m
przyłącza kanalizacyjne w Jeninie
przepompownia ścieków — 2szt.- branża sanitarna. elektryczna.
- Zadanie 2 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaniec
kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 12 339.95 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — 2 239,88 m
przyłącza kanalizacyjne w Bogdańcu
przepompownia ścieków — 5szt.- branża sanitarna. elektryczna.
- Zadanie 3 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Motylewo
kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 4 907,46 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — 2 297,08 m
przyłącza kanalizacyjne w Motylewie
przepompownia ścieków — 2szt.- brania sanitarna. elektryczna.
- Zadanie 4 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racław
kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 3 396.39 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — 3 272.85 m
przyłącza kanalizacyjne w Racławie
przepompownia ścieków — 3szt.- branża sanitarna. elektryczna.
- Zadanie 5 — Budowa wodociągu przesyłowego Racław - Łupowo
sieć wodociągowa — 2 163.35 m
ŁĄCZNIE:
kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 23 083,8 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — 9 068,8 m
sieć wodociągowa — 2 163,35 m
•  PROJEKT WYKONAWCZY
• PRZEDMIARY ROBOT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE,
• SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
• SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
- Część I SIWZ — Instrukcje dla Wykonawców opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. towarzyszących aktów wykonawczych oraz standardowych wzorów publikowanych przez NFOŚiGW.
— Część II SIWZ — Umowy w sprawie zamówienia publicznego wg warunków kontraktowych FlDlC (Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego) oraz standardowych wzorów publikowanych przez NFOŚiGW.
— Część III SIWZ — Opis Przedmiotu Zamówienia
• PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT NA CZAS BUDOWY
• MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
• BADANIA GEOLOGICZNE
Dokumentacja wykonywana była w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6" przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności — obszar gminy Bogdaniec.
Do obowiązków FIRMY, w ramach wykonania zamówienia, należy też udział w procedurze wyboru Wykonawców robot budowlanych w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski w zakresie opracowanej dokumentacji na etapie jej realizacji.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź