Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Kłodawa, Lubiszyn.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47 66-400 Gorzów Wlkp.

Temat: Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - obszar gminy Kłodawa, Lubiszyn.

Zakres prac projektowych obejmował :
• PROJEKT BUDOWLANY W PODZIALE NA ZADANIA:
Kontrakt 3 a) — Budowa przepompowni ścieków Różanki
- Zadanie l - Budowa przepompowni ścieków Różanki
przepompownie ścieków — I szt.- branża sanitarna, elektryczna, drogowa.
Kontrakt 3 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Kłodawa
- Zadanie l — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różanki
kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 8 436,00 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — 790,00 m
przepompownia ścieków — 5 szt.- branża sanitarna. Elektryczna.
przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Różanki
- Zadanie 2 — Budowa wodociągu przesyłowego — zasilanie m. Mironice
sieć wodociągowa — 1 148.46 m
- Zadanie 3 — Budowa wodociągu przesyłowego - zasilanie m. Santocko
sieć wodociągowa — 4 551 .65 m
- Zadanie 4 —- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa
kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 8 385.41 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — 2 472,50 m
przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Kłodawa
przepompownia ścieków — 10szt.- branża sanitarna. elektryczna.
- Zadanie 5 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwalęcice
kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 7 291 .33 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — 1 3 I 7,88 m
przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Chwalęcice
przepompownia ścieków — 6szt.- brania sanitarna. elektryczna.
- Zadanie 6 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce
kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 3 084,00 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — 281,00m
przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Wojcieszyce
przepompownia ścieków — 2szt.— branża sanitarna. elektryczna.
Kontrakt 4 - Budowa sieci wodociągowej w gminie Lubiszyn
- Zadanie l — Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Baczyna,
sieć wodociągowa — 10 083,00 m
przyłącza wodociągowe w miejscowości Baczyna
- Zadanie 2 — Budowa wodociągu przesyłowego — zasilanie miejscowości Marwice
sieć wodociągowa -1 116,00 m
- Zadanie 3 -— Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marwice
sieć wodociągowa -5 158,00 m
przyłącza wodociągowe w miejscowości Marwice
ŁĄCZNIE:
kanalizacja sanitarna grawitacyjna — 27 196,74 m
kanalizacja sanitarna tłoczna — 4 861,38 m
sieć wodociągowa — 22 057,11 m
• PROJEKT WYKONAWCZY
• PRZEDMIARY ROBOT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE
• SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
• SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
— Część I SIWZ — Instrukcje dla Wykonawców opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych , towarzyszących aktów wykonawczych oraz standardowych wzorów publikowanych przez NFOŚiGW
— Część II SIWZ — Umowa w sprawie zamówienia publicznego wg warunków kontraktowych FlDIC (Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego) oraz standardowych wzorów publikowanych przez NFOŚiGW,
- Część III SIWZ — Opis Przedmiotu Zamówienia
• PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT NA CZAS BUDOWY
• MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
• BADANIA GEOLOGICZNE
Do obowiązków FIRMY, w ramach wykonania zamówienia, należy też udział w procedurze wyboru Wykonawców robót budowlanych w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski w zakresie opracowanej dokumentacji na etapie jej realizacji,

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź