Uzbrojenie terenu Osiedle Lipowa w m-ści Góra

Inwestor: Gmina Góra, Mickiewicza 1, 56-200 Góra

Temat: Uzbrojenie terenu Osiedle Lipowa w miejscowości Góra


Zakres prac projektowych obejmował :
1) Przygotowanie  map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500,
2) Badania geologiczne,
3) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
5) Opracowanie dokumentacji projektowej w branżach:
SANITARNA
-- sieć wodociągowa
rurociągi; zakres średnic Ø110÷160 PVC, długość  2 068,0m
-- sieć kanalizacji sanitarnej
kolektory grawitacyjne; Ø200 PVC, długość  2 010,0m
rurociągi tłoczne; Ø110 PE, długość  145,0m
tłocznia ścieków, 1 sztuka
-- sieć kanalizacji deszczowej
kolektory grawitacyjne; zakres średnic Ø200÷500 PVC, długość  2 012,0m
rurociągi tłoczne; Ø355 PE, długość 8,0m
przepompownia wód deszczowych, 1 sztuka
-- sieć gazowa usunięcie kolizji
rurociągi; Ø125 PE, długość 104,0m
ELEKTRYCZNA
oświetlenie uliczne; ilość punktów świetlnych 73 na długości 1 860,0m
instalacja zalicznikowa dla przepompowni i tłoczni ścieków, sztuk 2
usunięcie kolizji, przebudowa linii napowietrznej i kablowej
DROGOWA
jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, szerokość min. 5,0m, łączna długość 2 200,0m
dwa skrzyżowania z drogą klasy Z
elementy spowolnienia ruchu
ciągi pieszo jezdne z kostki betonowej , szerokość min 5,5m
chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej, szerokość od 1,5 do 2,0m
zjazdy indywidualne z kostki betonowej szerokość min. 3,0m

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź