WRZESIEŃ 2017: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiegu ulic Walczaka i Czereśniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy 9 Maja w Gorzowie Wlkp.

Zakres prac projektowych obejmuje:
W związku z wymogiem utrzymania ciągłości pracy pompowni i odbioru ścieków przedmiotem opracowania jest również zaprojektowanie rurociągów tymczasowych zapewniających ciągłość odbioru ścieków ze zlewni.

- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- projekt odtworzenia nawiaerzchni,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- szczegółowa specyfikacja techniczna.
- uzyskanie pozwolenia na budowę.

« Powrót

Dojazd:

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź